Kancelaria prawna

Rolą kancelarii prawnej jest wsparcie klientów w rozwiązaniu szeregu problemów jakie pojawiają się w życiu codziennym i zawodowym. Na polu prawnym w życiu codziennym spotykają nas sytuacje, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia, bądź też sytuacje które zdarzają się rzadko i nie mamy wypracowanego sposobu postępowania w razie ich zaistnienia. Chodzi tutaj o sytuacje związane ze: spadkiem po zmarłym członku rodziny, zachowkiem należnym osobom uprawnionym, podziałem majątku pomiędzy małżonkami, zniesieniem współwłasności, alimentami, władzą rodzicielską, miejscem pobytu dziecka przy ojcu bądź matce, zakupem wadliwego sprzętu/samochodu, zakupem nieruchomości, budową domu, montażem kuchni, najmem mieszkania, nieuczciwym kredytem, wywłaszczeniem nieruchomości, nieistniejącym długiem, przestępstwem popełnionym na naszą rzecz, bądź niesprawiedliwe toczącym się postępowaniem karnym przeciwko nam, itp. W takiej sytuacji kancelaria prawna jest jednym ze skuteczniejszych sposobów aby znaleźć odpowiednie i szybkie rozwiązanie. Nie dysponując odpowiednim doświadczeniem, które posiada kancelaria prawna i działający w jej strukturach radca prawny, adwokat narażamy się na to, że wpadniemy w pułapkę meandrów wymiaru sprawiedliwości, bądź zastawioną na nas przez stronę przeciwną.

radca prawny szczecin

W życiu zawodowym związanym ze świadczeniem pracy na podstawie umowy o pracę/umowę cywilnoprawną czy też związanym z prowadzoną działalnością czeka na nas wiele niebezpieczeństw. Kancelaria prawna pomoże nam uniknąć wielu problemów, które mogą pojawić się przy wykonywaniu zawartej umowy poprzez wsparcie na wczesnym etapie już przy tworzeniu zapisów przedmiotowej umowy. W sytuacji natomiast sporów związanych z wykonywaniem umowy, kancelaria prawna wskaże jakie przysługują nam uprawnienia aby zminimalizować straty, osiągnąć założone cele i zabezpieczyć nasze interesy. Niestety często zdarza się, iż etap mediacji i negocjacji przedsądowych nie pozwoli na rozwiązanie problemu, co doprowadzi do sporu w sądzie. Wówczas adwokat, radca prawny działający w ramach kancelarii prawnej pomoże w tworzeniu pism procesowych, pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów do nakazu zapłaty, apelacji, zażaleń itp. Natomiast na rozprawach sądowych toczących się na Sali sądowej adwokat, radca prawny działający w ramach kancelarii prawnej będzie merytorycznie i stanowczo działał w imieniu klienta, którego reprezentuje.

Konsekwencji podejmowanych przez nas decyzji i działań podejmowanych przez naszych adwersarzy nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, stąd adwokat, radca prawny i kancelaria prawna jest nieocenionym wsparciem dla osób potrzebującym pomocy prawnej.