Aktualności

Rozwiązanie Umowy o Pracę za Porozumieniem Stron

Rozwiązanie Umowy o Pracę za Porozumieniem Stron: Elastyczne i Efektywne Zakończenie Stosunku Pracy Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to efektywna metoda, która umożliwia pracodawcy i pracownikowi zakończenie współpracy w sposób harmonijny i bez konieczności stosowania formalnych procedur wypowiedzenia umowy o pracę. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi, jego [...]

  • prawo przewozowe

Przedawnienie roszczeń w prawie przewozowym: Kluczowe zagadnienia dla przedsiębiorców

Przedawnienie roszczeń w prawie przewozowym: Kluczowe zagadnienia dla przedsiębiorców W prawie przewozowym istnieje wiele subtelności, które mogą mieć znaczący wpływ na prawa i obowiązki zarówno przewoźnika, jak i nadawcy czy odbiorcy towarów. Jednym z istotnych aspektów jest kwestia przedawnienia roszczeń, która często może być niejasna dla osób działających w [...]

  • adwokat szczecin

Odpowiedzialność za wypadek na basenie zgodnie z Kodeksem Cywilnym

Wypadek na basenie to zdarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron. Często rodzi się pytanie, czy i od kogo można żądać odszkodowania w przypadku takiego incydentu. Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z przepisów Kodeksu Cywilnego, które precyzyjnie określają zakres obowiązków oraz odpowiedzialności zarządców obiektu. Zgodnie z art. [...]

  • kancelaria prawna szczecin

Egzekucja z nieruchomości dłużnika w dobie COVID-19

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone zmiany między innymi do kodeksu postępowania cywilnego, które spowodowały, iż możliwość przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości została dosyć istotnie ograniczona. Podstawą wprowadzenia zmian w dziale VI [...]

  • radca prawny szczecin

Nowe postępowanie odrębne w kpc – postępowanie w sprawach własności intelektualnej

1 lipca 2020r. weszło w życie nowe postępowania w sprawach własności intelektualnej uregulowane szczegółowo w Kodeksie Postępowania Cywilnego w art. od 479 89 do 479 129. Nowelizacją kpc z dnia 13 lutego 2020 r. po raz pierwszy wprowadzono nowe odrębne postępowanie, poświęcone wyłącznie sprawom własności intelektualnej. Jednocześnie rozporządzeniem Ministra [...]

  • radca prawny szczecin

Poszkodowanemu przysługuje od ubezpieczyciela OC zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 2 września 2019r. w sprawie o sygn. akt III CZP 99/18 w składzie 7 sędziów orzekł, iż: „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli [...]