Windykacja Szczecin

Windykacja w szerokim znaczeniu tego słowa polega na dochodzeniu swoich praw do pieniędzy i rzeczy. Słownikowe znaczenie słowa „windykacja” jest znacznie szersze od potocznego jego znaczenia. Powyższe wynika z faktu, iż działanie windykacyjne podejmowane przez adwokata, radcę prawnego i kancelarię prawną zgodnie z definicją słownikową polega między innymi na:

– wystosowaniu wezwania do wydania pieniędzy lub rzeczy,

– złożeniu pozwu do Sądu z żądaniem wydanie pieniędzy lub rzeczy,

– wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym,

– poszukiwanie majątku dłużnika,

– doprowadzenie do odzyskania w inny przewidziany prawem sposób pieniędzy lub rzeczy należących do wierzyciela.

kancelaria prawna szczecin

KJW kancelaria prawna, radca prawny i adwokat w ramach świadczonych usług związanych z windykacją podejmują następujące działania:

  • prowadzi działania przedsądowe polegające na wzywaniu do zapłaty, doprowadzeniu do zawarcia ugody przedsądowej, doprowadzenie do dobrowolnego spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela, którego reprezentuje,
  • w razie braku możliwości przedsądowego wyegzekwowania roszczenia kieruje sprawę na drogę sądową,
  • w ramach prowadzonego postępowania sądowego podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do zabezpieczenia roszczenia wierzyciela poprzez zajęcie majątku dłużnika,
  • pod uzyskaniu tytułu wykonawczego (prawomocny wyrok zasądzający z klauzulą wykonalności) wszczyna postępowania egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym,
  • współpracuje z Komornikiem Sądowym w celu wyjawienia majątku dłużnika,
  • jeżeli dochodzi do licytacji nieruchomości bądź rzeczy, bierze udział w licytacji.

Jeżeli KJW Kancelaria prawna, radca prawny i adwokat reprezentuje dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym to w sytuacji gdy tytuł wykonawczy został uzyskany z pokrzywdzeniem prawa wówczas podejmuje działania mające na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jednocześnie KJW Kancelaria prawna, radca prawny i adwokat w ramach reprezentacji dłużnika podejmuje działania mające na celu kontrolę postępowania komornika sądowego. W ramach czynności kontrolnych nad działalnością komornika sądowego KJW Kancelaria prawna, radca prawny i adwokat składa skargi na czynności komornika sądowego, a także ewentualne zażalenia na wadliwe postanowienia sądów.

https://www.high-endrolex.com/4